DLS logo

O nama

Tvrtka DLS d.o.o. u mogućnosti je ponuditi svojim klijentima savjetodavne
usluge na slijedecim podrucjima:

  • Zaštita okoliša i prirode
  • Zaštita i spašavanje
  • Nadzor i rukovanje opasnim tvarima
  • EU fondovi
  • Investicijski projekti


U tvrtki DLS d.o.o. zaposleni su stručnjaci iz različitih područja znanosti - od strojarstva, kemijske tehnologije, sanitarnog inženjeringa, pomorskog prometa, prehrambene tehnologije, preko biologije/ekologije pa do brodogradnje i građevine. Raznovrsnost stručnosti inženjera tvrtke jedno je od jamstava kvalitete usluge obzirom na širok spektar znanstvenih podrucja koje zaštita okoliša iziskuje.

Zaštita okoliša i prirode

Prepoznavši značaj gore navedene tematike tvrtka DLS usredotočila se na pomaganje i savjetovanje tvrtki sa specifičnim potrebama te jedinicama lokalne/regionalne samouprave upravo na području zaštite okoliša. Zahvaljujući stručnom kadru te iskusnom vodstvu, naša tvrtka je u mogućnosti ponuditi cijeli niz usluga vezanih za sve aspekte zaštite okoliša. Uzevši u obzir sastavnice okoliša kao i pritiske na okoliš, možemo za Vas izraditi niz elaborata u području zaštite voda tla i zraka kao i dobrog“ gospodarenja otpadom, te zaštitom od štetnih utjecaja buke i svjetlosnog onečišćenja. 

Naša tvrtka ujedno pruža i usluge eko servisa što znači preuzimanje odgovornosti Vaše tvrtke pred zakonodavcem po pitanju ispunjavanja obrazaca, zbrinjavanja otpada, izrade zakonom obveznih elaborata, a sve po sistemu „ključ u ruke“. Ujedno djelujemo i kao vanjski savjetnik mnogim jedinicama lokalne samouprave po pitanju ključnih koraka u zaštiti svih sastavnica okoliša.

Zaštita i spašavanje

Naša tvrtka ishodila je ovlaštenje za obavljanje poslova izrade dokumentacije iz područja zaštite i spašavanja. Bilo da se radi o izradi Procjena ugroženosti, Planova zaštite i spašavanja ili Operativnih planova zaštite i spašavanja, opremljeni smo izraditi ove dokumente s najnovijim softwerskim paketima za izračun procjena ugroze od pojedinačnih opasnih tvari.

Nadzor i rukovanje s opasnim tvarima

Uvoznik ste ili posjednik opasnih kemikalija? Prepustite rješavanje dokumentacije nama, izraditi ćemo i provesti za Vas postupak odobrenja Sigurnosno-tehničkih listova, Deklaracija, Uputa i ostalih potrebnih upisa u registre biocida i sl.

Tvrtka ste sa skladištem određene količine opasnih tvari? Pozovite nas u savjetodavnu inspekciju. Pomoći ćemo Vam organizirati skladište, pravilno ga označiti i uputiti odgovorne osobe u detalje inspekcijskih nadzora.

Za Vašu tvrtku organizirati ćemo edukaciju djelatnika iz područja rukovanja opasnim tvarima.

EU aplikacije

Nadolazeće financijsko razdoblje 2014-2020 predstavlja za Republiku Hrvatsku izazov prilagodbe novoj pravnoj stečevini, ali otvara i mogucnost korištenja financijskih sredstava iz proračuna Europske unije.

U sklopu usluge, provjeravamo koje su mogućnosti sudjelovanja klijenta u programu, zadovoljavaju li se uvjeti i prioriteti, provodimo postupke nabave roba i usluga za potrebe projekta te klijentima predlažemo najpovoljniju  opciju financiranja projekta.

Investicijski projekti

Svaki poduzetnik ima svoje planove: plan akcija, dnevni raspored, plan kontakata s klijentima, plan isplata ili plan godišnjih odmora, raspored radnika, raspored isplata faktura dobavljačima.

Međutim, rijetki su oni koji cijelu tu seriju mini-akcija i planova skupe i sistematiziraju u sveobuhvatan poslovni plan.

Cilj svake tvrtke je profitabilnost, odnosno zarada za vlasnike, ali uz postizanje stabilnosti, kontinuiteta i dugoročne održivosti poslovanja.

Poslovni plan je sistematični pregled svih elemenata poslovanja uz sveobuhvatno planiranje prihoda i rashoda kako u uvjetima redovnog poslovanja tako i u uvjetima investiranja, uvođenja novih proizvoda ili strojeva, otvaranja novih kupaca ili tržišta, novog zapošljavanja i slicnog.

Investicijska studija (engl. feasibility study) je dokument za donošenje investicijske odluke, a sadrži informacijsku osnovicu u pogledu analize tržišta, tehnološko-tehničke, lokacijske, organizacijske i ekonomsko-financijske analize s ocjenom uspješnosti i prihvatljivosti investicijskog projekta za izvedbu.

Koristi se kao osnovica za izradu studije izvedbe, kojom se optimiziraju vrijeme i potrebna sredstva s ciljem što kraće i jeftinije izgradnje, te osposobljavanja projekta za redovno poslovanje.

Poslovni plan i investicijska studija se razlikuju: investicijska studija se sastavlja na početku ulaganja u materijalnu ili tehnološku (imovinsku), sirovinsku, obrazovnu ili neku drugu osnovicu rada poduzetnika.

Investicijska studija obuhvaća i dio je plana poslovanja tvrtke, i usmjerena je na učinke promatrane investicijena poslovanje poduzetnika.

Poslovni plan će obuhvaćati sve investicije i dati sveobuhvatniji pregled.