DLS logo

Kontakt

Adresa:

Ured Rijeka
Spinčićeva 2
51000 Rijeka

Ured Zagreb
Prilaz Ivana Visina 1-3
10020 Zagreb


OIB: 72954104541
MB: 0399981

Kunski žiro račun:
Raiffeisen bank IBAN: HR5224840081105317323
Erste bank: 2402006-1100506321
Zaba: 2360000-1101456367

Devizni žiro račun:
70010000-0399981
IBAN: HR0724020061100506321
SWIFT: ESBC HR 22

Upisano u Trgovački sud u Rijeci,
MBS: 040124238
Temeljni kapital: 20.000,00 kn unesen u cjelosti
Članovi uprave: Igor Meixner i Leo Šušnić

Direktor: Igor Meixner dipl.ing.kem.teh
Tel: +385.51.633.400
Tel: +385.51.633.078
Fax: +385.51.633.013
E-mail: info@dls.hr; info.ozo@dls.hr