DLS logo
Trebamo, ali i MORAMO!

Trebamo, ali i MORAMO!

Naša vizija jest, kroz odgovorno upravljanje procesima, planiranje i uspješnu realizaciju na temelju stručno izrađene - certificirane dokumentacije, uz posebnu pozornost na područje zaštite i spašavanja kao i postupanja s opasnim tvarima, omogućiti Vam održivost u zdravijem okruženju!

Hoćemo, ali i ZNAMO!

Hoćemo, ali i ZNAMO!

Naši su djelatnici stručnjaci u različitim znanstvenim područjima koji uspješno mogu pružiti kvalitetna rješenja u zahtjevnom području kao što je zaštita okoliša. Zajedno činimo raznovrsni tim sa ogromnim iskustvom u pripremi dokumentacije prema SEVESSO II i III direktivama te REACH direktivi. Uspješno izrađujemo studije izvedivosti i ostalu potrebnu dokumentaciju u svrhu ishođenja sredstava za pokretanje novih poslovnih zahvata. Naši stručnjaci posjeduju specifična znanja u pripremi i izradi Procjene utjecaja na okoliš kao i Procjena rizika i gospodarenja otpadom. Imamo veliko iskustvo u vođenju lokacija naftnih bušotina, oxy pogona i odjela zaštite okoliša u kemijskim postrojenjima.

Želimo, ali i MOŽEMO!

Želimo, ali i MOŽEMO!

Punopravno članstvo u Europskoj uniji otvorilo je mogućnost korištenja financijskih sredstava iz proračuna Unije. U sklopu naše ponude, za Vas, provjeravamo mogućnosti sudjelovanja u programima potpore, zadovoljavaju li projekti uvjete i prioritete, provodimo postupke nabave roba i usluga te klijentima predlažemo najpovoljnije opcije  financiranja projekta. 


Ne okolišajte s okolišem!

Klijenti o nama

U poslovnoj suradnji sa tvrtkom DLS d.o.o. kod izrade cjelovite dokumentacije za ishođenje Rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, prepoznali smo pedantnost u radu te maksimalni angažman u pronalaženju adekvatnih odgovora na postavljene zahtjeve. Članove tima za izradu navedene dokumentacije ocjenjujemo kao vrlo komunikativne i pristupačne uz veliku dozu fleksibilnosti.

Bruno Zorko, Operation and Distribution Manager, SHEQ Manager
LINDE PLIN d.o.o.