DLS logo

Građevinsko projektiranje i Energetsko certificiranje

Građevinsko projektiranje

Tvrtka DLS d.o.o. pruža usluge projektiranja, konzaltinga i inženjeringa u području graditeljstva i zaštite okoliša i prirode.

Zahvaljujući stručnom kadru različitih područja znanosti te iskusnom vodstvu, naša tvrtka je u mogućnosti ponuditi cijeli niz usluga vezanih za sve aspekte zaštite okoliša. Tvrtka pruža usluge pripreme i izrade projektne dokumentacije i vođenja projekata potrebnih za građenje svih tipova objekata iz područja gospodarenja otpada kao što su sanacije postojećih odlagališta, nova odlagališta, reciklažna dvorišta, skladišta otpada, kompostane, sortirnice , pretovarne stanice i slično. Također naša tvrtka specijalizirana je za projektiranja vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

Uz projektiranje i izradu prateće dokumentacije nudimo upravljanje projektom gradnje za sve zahtjevne i manje zahtjevne projekte kako bi se uspješno realizirali u skladu zahtjevima i željama investitora.

Energetsko certificiranje zgrada

Danom ulaska u Europsku uniju počela je obveza izdavanja energetskih certifikata za postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju.

Energetski certifikat je dokument koji utvrđuje energetski razred zgrade, predočuje energetske karakteristike zgrade i daje informaciju o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost. Energetski certifikat daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije.

Uštedom energije i korištenjem obnovljivih izvora energije štedimo osobna sredstava a energetski razred zgrade može utjecati na njenu tržišnu vrijednost. Ovisno o potrošnji energije objekt se smješta u jedan od 8 energetskih razreda:
A+, A, B, C, D, E, F, G.

Energetski certifikat mora biti dostupan na uvid kupcu, prije sklapanja ugovora o kupoprodaji. Svaka zgrada stambene i poslovne namjene ukupne površine veće od 50 m2 ili njen posebni dio koja će se nakon 01. siječnja 2016. godine iznajmljivati, davati u najam ili davati na leasing također treba imati energetski certifikat.

Energetsko certificiranje zgrada provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Registar osoba koji imaju ovlaštenje možete vidjeti ovdje:

Energetski certifikat vrijedi 10 godina.

Legalizacija

Legalizacija nezakonito izgrađenih zgrada je projekt kojim se nastoji riješiti višedesetljetni problem bespravno izgrađenih objekata a s time u vezi i uvesti red u prostorno uređenje države. Sukladno zakonskim propisima Republike Hrvatske, nudimo usluge izrade sljedeće dokumentacije potrebne za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata: 

Izrada dokumentacije bespravno sagrađenih zgrada u postupku legalizacije

Izrada snimka izvedenog stanja za zgrae manje od 400 m2

Izrada arhitektonskog snimka izvedenog stanja zajedno s Izjavom ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilosti  za zgrade građevinske bruto površine veće od 400 m2

Etažiranje

Etažno vlasništvo je vlasništvo nad samostalnom cjelinom (stanom, poslovnim prostorom, garažom isl.) , povezano sa odgovarajućim suvlasničkim (idealnim) dijelom nekretnine i zemljišta na kojoj je nekretnina izgrađena.

U postupku etažiranja izrađuje se etažni elaborat kojim se utvrđuju posebni suvlasnički dijelovi u zgradi, te udjeli pojedinih suvlasnika u zajedničkim dijelovima zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena.

Nakon etažiranja vlasnik nad samostalnom cjelinom (stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl.) biti će upisan kao vlasnik svog stana, poslovnog prostora, garaže ili drugo i suvlasnik nad idealnim dijelom zajedničkih dijelova u zgradi i idealnim dijelom zemljišta na kojem je zgrada izgrađena.